Powered by Smartsupp

Vánoční koledy pro nastolení sváteční nálady

Vánoční koleda je sváteční píseň s vánoční tematikou. Vánoční koledy dostaly název podle křesťanských svátečních obchůzek, v jejichž rámci se různí duchovní snažili vybrat peníze na fungování jejich svatostánku či jich samotných.

Legenda říká, že první koledu složil svatý František z Assisi v roce 1221. V 15. století potom již podle doložených historických dokumentů došlo k překladu velkého množství českých koled do polštiny. Jednalo se o koledy Jednoty bratrské.

Koledy a jejich přínos v moderním světě

V současné chvíli se koledy používají především k dotvoření sváteční atmosféry. V době před Vánoci je můžeme slyšet prakticky všude – v rádiu, v televizi, v obchodech atd. Koledy se samozřejmě i dál používají jako prostředek pro k dobročinnosti, kdy se především dětské pěvecké sbory posílají zpívat mezi lidi, aby vybraly peníze například na dětské domovy, opuštěné psy atd.

Koledy se ovšem zpívají i jen pro radost, v kruhu rodinném. V tomto případě je naprosto ideální, když má rodina ve svém středu člověka, který umí hrát na nějaký hudební nástroj. Pokud takový člověk chybí, může se to řešit pouštěním koled z radia nebo počítače a stránek jako je Youtube či Spotify.

Odkazy na Vánoční koledy k poslechu na Spotify:

Alba: Vánoční koledy – Dětský sbor Praha, Zlaté vánoční koledy (více než 40 nejkrásnějších koled) nebo nejznámější vánoční zahraniční písně – více než 140 hitů

Obzvláště přínosný je zvyk zpívání koled v kruhu rodinném pro malé děti. Děcka si zpíváním koled procvičují řeč a problematické hlásky jako je „ř“, „r“ nebo „l“ a to aniž by zpozorovali, že právě provádějí logopedické cvičení – děti koledy rádi zpívají, nemusíte je k tomu přemlouvat. Dalším obrovským přínosem koled pro naše nejmenší je rozvíjení paměti a vedení k všestrannému vývoji.

Klasické koledy patří mezi nejznámější vánoční zvyky

I navzdory faktu, že vánočních koled je jenom omezené množství (a nebo právě proto), patří i dnes mezi ústřední motivy každých správných Vánoc společně s adventními věnci, vánočním přáním či jinými tištěnými či elektronickými novoročenkami.

Zajímavé je, že koledy patří mezi tzv. veřejná umělecká díla, tedy díla, která patří všem. Koledy si můžete bez problémů stáhnout zdarma z internetu (aniž byste cokoliv porušovali), pouštět je na veřejných prostranstvích, nebo třeba vydat na svých hudebních nosičích.