Monthly Archives: Červenec 2021

Vánoční koledy pro nastolení sváteční nálady

Na novoročence s detailem na otevřenou rybí tlamu to vzal kapr na sebe a přeje vašimi slovy.

Vánoční koleda je sváteční píseň s vánoční tematikou. Vánoční koledy dostaly název podle křesťanských svátečních obchůzek, v jejichž rámci se různí duchovní snažili vybrat peníze na fungování jejich svatostánku či jich samotných. Legenda říká, že první koledu složil svatý František z Assisi v roce 1221. V 15. století potom již podle doložených historických dokumentů došlo k překladu velkého množství českých koled […]